Dvergdachs.Com © 2009 

Dvergdachs

i Trondheim

 

 

Greger Hellem

Hans Nielsen Hauges gate 4

7042 Trondheim

Tlf : 95831784

 

 

 

 

 

 

Uttrykk, sløyfer og rosetter

 

Ord og uttrykk som blir brukt på utstilling, og hva de ulike sløyfene og rosettene faktisk betyr, kan være vanskelig å forstå til å begynne med. Da kan det være kjekt med et lite "oppsalgsverk".

 

Premiering

 

1.premie i kvalitetsklasse : Typisk, i alt vesentlig riktig bygget hund med så uvesentlige feil at den kan sies å være en meget god representant for sin rase.

 

2. premie i kvalitetsklasse : Hund av god type og bygning, hvis eksteriørfeil ikke er mer fremtredende enn at den kan sies å være en representant for sin rase.

 

3. premie i kvalitetsklasse : Hund av akseptabel type, hvis eksteriørfeil ikke er av en slik karakter at den kan sies å være en utypisk representant for sin rase.

 

0. premie : Tildeles hunder som har diskvalifiserende anatomiske, typologiske feil eller utypisk gemytt ( herunder agressive hunder og hunder som biter ). Årsaken til premieringen skal anføres på kritikkskjemaet. Hunder som tre ganger får 0.premie på grunn av gemytt gis utstillingsforbud.

 

KIP ( Kan ikke premieres ) : Betegner at dommeren ikke kan avgjøre hvilken premiegrad hunden fortjener i bedømmelsesøyeblikket. Betegnelsen kan bare brukes dersom dommeren ikke kan danne seg en sikker oppfatning av dens kvalitet, for eksempel at den ikke vil vise bitt/tenner, halter eller lignende. Årsaken til premieringen skal føres på kritikkskjemaet.

 

HP = Hederspremie : Kan tildeles meget lovende juniorer/unghunder og meget velholdte veteraner. Kan også tildeles homogene og jevne avls- og oppdrettergrupper.

 

Certifikat/CK = Certifikatkvalitet : Helt igjennom typisk, og i alt vesentlig riktig bygget hund, med så tydelige fortrinn og så uvesentlige feil at dommeren finner den å være av championkvalitet.

 

CACIB/Reserve CACIB = Innstilling til internasjonalt championat : Kan bare tildeles på internasjonale utstillinger og bare til virkelige fremragende hunder.

 

 

Klasser

 

 • JK = Juniorklasse ( 9 - 18 mnd. )
 • JKK = Junior konkurranseklasse
 • UK = Unghundklasse ( 15 - 24 mnd. )
 • UKK = Unghund konkurranseklasse
 • AK = Åpen klasse ( fra 15 mnd. )
 • BK = Brukshundklasse
 • BKK = Brukshund konkurranseklasse
 • CHK = Championklasse
 • CHKK = Champion konkurranseklasse
 • VK = Veteranklasse ( fra 8 år. )
 • VKK = Veteran konkurranseklasse
 • BHK = Beste hannhundklasse
 • BTK = Beste tispeklasse
 • BIR = Best i Rasen
 • BIM = Best i Motsatt kjønn
 • AVKL = Avsklasse
 • OPPDKL = Oppdretterklasse

 

 

Premiesløyfer

 

Alle premieringer markeres med premiesløyfer i ulike farger :

 

 • BIS = nasjonalfarget, bred
 • BIG = hvit og blå
 • BIR = rød og gul
 • BIM = hvit og grønn
 • BIR Veteran = grå og rosa
 • CACIB = hvit
 • Reserve CACIB = orange
 • Certifikat ( Cert ) = nasjonalfarget, smal
 • Certifikatkvalitet, ( CK ) = rosa
 • Championat = rød og grønn
 • Hederspremie ( HP ) = lilla
 • Hederspremie til avls- og beste oppdretterklasse = lilla og hvit